Verksamhet

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet. QP Games är moderbolaget i en koncern med sex helägda dotterbolag: QP Technologies AB, Million Mind, AMGO iGaming Denmark, AMGO Operation, AMGO iGaming Malta och Fantasino. Därtill äger Bolaget 51 procent i det nystartade bolaget Raisedbet med verksamhet på Curacao och Cypern.

MillionMind Technology

MillionMind skapar engagemang på webben inom kommunikation, marknadsföring och utbildning. Specialinriktningen är gamification, vilket innebär att inspiration och metoder hämtas från speldesign och överförs till kundernas digitala verksamhet. Resultatet blir en mer attraktiv och interaktiv webb som skapar lojalare besökare, ökar trafiken och stärker varumärket.

AMGO iGaming

Amgo Igaming grundades 2007 och är ett högprofilerat svenskt onlinespelbolag som huvudsakligen drivs från Danmark och Costa Rica. I åratal har vi levererat starka spellösningar för BTB- och BTC -kunder runt om i världen. Amgo är ett helägt dotterbolag till QP Games. Amgo iGaming bedriver verksamheten på både MGA -licens och Curacao -licens och jobbar med företag i olika omfattning, från white label -spelplattformar till riktiga företag, joint ventures etc.

Pressmeddelanden

2022-06-29 14:10
News
Listing Regulation
Swedish
Report of the AGM
General meeting
Corporate Information
IR
Regulatory
2022-06-13 20:30
Corporate Information
IR
Other Corporate Information
News
Swedish
2022-05-30 23:00
News
Swedish
MAR
Report
Regulatory
Q1
IR
Interim
2022-05-30 17:36
IR
Notice
News
Corporate Information
Swedish
General meeting
2022-05-19 08:00
Regulatory
News
Swedish
Corporate Action
Issuance
MAR
IR
Shares
2022-05-04 08:00
Issuance
IR
Shares
News
Swedish
Corporate Action
2022-04-27 10:30
News
Swedish
MAR
Corporate Action
Regulatory
Issuance
IR
Shares
2022-04-07 18:30
Yearend
Regulatory
Interim
IR
Listing Regulation
News
Swedish
Report
2022-03-08 17:30
News
Swedish
Issuance
Shares
Corporate Action
IR
2022-02-25 16:20
Shares
Corporate Action
IR
News
Swedish
Issuance
30

QP Games grundades år 2000 och har totalt cirka 30 anställda och konsulter i dotterbolagen varav 1 i QP Games.

06

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet som har 6 helägda dotterbolag.