Verksamhet

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet. QP Games är moderbolaget i en koncern med sex helägda dotterbolag: QP Technologies AB, Million Mind, AMGO iGaming Denmark, AMGO Operation, AMGO iGaming Malta och Fantasino. Därtill äger Bolaget 51 procent i det nystartade bolaget Raisedbet med verksamhet på Curacao och Cypern.

QP Games avser genomföra en riktad emission om maximalt 25 MSEK 

Just nu pågår en intresseanmälan rörande en riktad emission i QP Games AB.

MillionMind Technology

MillionMind skapar engagemang på webben inom kommunikation, marknadsföring och utbildning. Specialinriktningen är gamification, vilket innebär att inspiration och metoder hämtas från speldesign och överförs till kundernas digitala verksamhet. Resultatet blir en mer attraktiv och interaktiv webb som skapar lojalare besökare, ökar trafiken och stärker varumärket.

AMGO iGaming

Amgo Igaming grundades 2007 och är ett högprofilerat svenskt onlinespelbolag som huvudsakligen drivs från Danmark och Costa Rica. I åratal har vi levererat starka spellösningar för BTB- och BTC -kunder runt om i världen. Amgo är ett helägt dotterbolag till QP Games. Amgo iGaming bedriver verksamheten på både MGA -licens och Curacao -licens och jobbar med företag i olika omfattning, från white label -spelplattformar till riktiga företag, joint ventures etc.

Pressmeddelanden

2022-05-19 08:00
Swedish
News
Issuance
IR
Shares
MAR
Regulatory
Corporate Action
2022-05-04 08:00
IR
Shares
Corporate Action
Swedish
Issuance
News
2022-04-27 10:30
Corporate Action
Swedish
MAR
Issuance
Regulatory
News
IR
Shares
2022-04-07 18:30
IR
Yearend
Swedish
Listing Regulation
Report
Interim
Regulatory
News
2022-03-08 17:30
Shares
Swedish
News
Corporate Action
IR
Issuance
2022-02-25 16:20
News
Corporate Action
IR
Issuance
Shares
Swedish
2022-02-21 11:55
Swedish
Other Corporate Information
News
IR
Corporate Information
2022-02-15 16:25
Issuance
News
Shares
IR
Corporate Action
Swedish
2022-02-01 21:27
Corporate Action
Swedish
Issuance
News
Shares
IR
2022-01-05 14:35
News
Notice
IR
Corporate Information
Swedish
General meeting
30

QP Games grundades år 2000 och har totalt cirka 30 anställda och konsulter i dotterbolagen varav 1 i QP Games.

06

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet som har 6 helägda dotterbolag.