Verksamhet

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet. QP Games är moderbolaget i en koncern med sex helägda dotterbolag: QP Technologies AB, Million Mind, AMGO iGaming Denmark, AMGO Operation, AMGO iGaming Malta och Fantasino. Därtill äger Bolaget 51 procent i det nystartade bolaget Raisedbet med verksamhet på Curacao och Cypern.

QP Games avser genomföra en riktad emission om maximalt 25 MSEK 

Just nu pågår en intresseanmälan rörande en riktad emission i QP Games AB.

MillionMind Technology

MillionMind skapar engagemang på webben inom kommunikation, marknadsföring och utbildning. Specialinriktningen är gamification, vilket innebär att inspiration och metoder hämtas från speldesign och överförs till kundernas digitala verksamhet. Resultatet blir en mer attraktiv och interaktiv webb som skapar lojalare besökare, ökar trafiken och stärker varumärket.

AMGO iGaming

Amgo Igaming grundades 2007 och är ett högprofilerat svenskt onlinespelbolag som huvudsakligen drivs från Danmark och Costa Rica. I åratal har vi levererat starka spellösningar för BTB- och BTC -kunder runt om i världen. Amgo är ett helägt dotterbolag till QP Games. Amgo iGaming bedriver verksamheten på både MGA -licens och Curacao -licens och jobbar med företag i olika omfattning, från white label -spelplattformar till riktiga företag, joint ventures etc.

Pressmeddelanden

2022-02-15 16:25
Corporate Action
News
Swedish
IR
Issuance
Shares
2022-02-01 21:27
News
Swedish
IR
Issuance
Shares
Corporate Action
2022-01-05 14:35
Corporate Information
General meeting
Notice
News
Swedish
IR
2021-12-23 15:28
News
Interim
Swedish
IR
Q3
Report
2021-10-06 16:30
Q2
Report
News
Interim
Swedish
IR
2021-06-28 15:30
News
Interim
Swedish
IR
Q1
Report
2021-05-11 10:01
Corporate Information
News
General meeting
Notice
Swedish
IR
2021-02-22 11:56
News
Report
Swedish
IR
Interim
Yearend
2020-11-30 14:40
Q3
News
Interim
IR
Report
Swedish
2020-11-06 16:11
Corporate Information
Sales
Swedish
News
Order
IR
30

QP Games grundades år 2000 och har totalt cirka 30 anställda och konsulter i dotterbolagen varav 1 i QP Games.

06

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet som har 6 helägda dotterbolag.