Verksamhet

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet. QP Games är moderbolaget i en koncern med sex helägda dotterbolag: QP Technologies AB, Million Mind, AMGO iGaming Denmark, AMGO Operation, AMGO iGaming Malta och Fantasino. Därtill äger Bolaget 51 procent i det nystartade bolaget Raisedbet med verksamhet på Curacao och Cypern.

QP Games avser genomföra en riktad emission om maximalt 25 MSEK 

Just nu pågår en intresseanmälan rörande en riktad emission i QP Games AB.

MillionMind Technology

MillionMind skapar engagemang på webben inom kommunikation, marknadsföring och utbildning. Specialinriktningen är gamification, vilket innebär att inspiration och metoder hämtas från speldesign och överförs till kundernas digitala verksamhet. Resultatet blir en mer attraktiv och interaktiv webb som skapar lojalare besökare, ökar trafiken och stärker varumärket.

AMGO iGaming

Amgo Igaming grundades 2007 och är ett högprofilerat svenskt onlinespelbolag som huvudsakligen drivs från Danmark och Costa Rica. I åratal har vi levererat starka spellösningar för BTB- och BTC -kunder runt om i världen. Amgo är ett helägt dotterbolag till QP Games. Amgo iGaming bedriver verksamheten på både MGA -licens och Curacao -licens och jobbar med företag i olika omfattning, från white label -spelplattformar till riktiga företag, joint ventures etc.

Pressmeddelanden

2017-12-20 11:54
IR
Other Corporate Information
News
Corporate Information
Swedish
2017-11-24 15:02
Listing Regulation
News
Swedish
Interim
Regulatory
Q3
IR
Report
2017-11-16 10:21
News
Swedish
Other
IR
Corporate Action
2017-11-02 08:58
Regulatory
Report of the AGM
Corporate Information
IR
General meeting
Listing Regulation
News
Swedish
2017-10-03 17:44
Listing Regulation
News
Swedish
Regulatory
Report of the AGM
Corporate Information
IR
General meeting
2017-10-03 16:10
Corporate Information
IR
News
Swedish
Other Corporate Information
2017-10-03 15:08
News
Swedish
Other Corporate Information
Corporate Information
IR
2017-09-12 08:45
Regulatory
Prospectus
Corporate Action
IR
Listing Regulation
News
Swedish
30

QP Games grundades år 2000 och har totalt cirka 30 anställda och konsulter i dotterbolagen varav 1 i QP Games.

06

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet som har 6 helägda dotterbolag.