Verksamhet

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet. QP Games är moderbolaget i en koncern med sex helägda dotterbolag: QP Technologies AB, Million Mind, AMGO iGaming Denmark, AMGO Operation, AMGO iGaming Malta och Fantasino. Därtill äger Bolaget 51 procent i det nystartade bolaget Raisedbet med verksamhet på Curacao och Cypern.

MillionMind Technology

MillionMind skapar engagemang på webben inom kommunikation, marknadsföring och utbildning. Specialinriktningen är gamification, vilket innebär att inspiration och metoder hämtas från speldesign och överförs till kundernas digitala verksamhet. Resultatet blir en mer attraktiv och interaktiv webb som skapar lojalare besökare, ökar trafiken och stärker varumärket.

AMGO iGaming

Amgo Igaming grundades 2007 och är ett högprofilerat svenskt onlinespelbolag som huvudsakligen drivs från Danmark och Costa Rica. I åratal har vi levererat starka spellösningar för BTB- och BTC -kunder runt om i världen. Amgo är ett helägt dotterbolag till QP Games. Amgo iGaming bedriver verksamheten på både MGA -licens och Curacao -licens och jobbar med företag i olika omfattning, från white label -spelplattformar till riktiga företag, joint ventures etc.

Pressmeddelanden

2019-12-23 12:14
IR
Swedish
News
Corporate Information
Other Corporate Information
2019-12-20 14:45
News
Corporate Information
Other Corporate Information
IR
Swedish
2019-12-13 15:38
Listing Regulation
Report of the AGM
IR
Swedish
News
Corporate Information
Regulatory
General meeting
2019-11-29 12:31
News
Corporate Information
IR
Swedish
Other Corporate Information
2019-11-29 12:17
IR
Swedish
Other Corporate Information
News
Corporate Information
2019-11-22 15:06
Interim
Q3
Regulatory
IR
Swedish
Listing Regulation
News
Report
2019-11-22 13:26
Swedish
Issuance
Shares
News
Corporate Action
IR
2019-11-14 16:10
Listing Regulation
General meeting
IR
Swedish
News
Notice
Corporate Information
Regulatory
2019-11-13 18:00
General meeting
IR
Swedish
News
Notice
Corporate Information
Regulatory
Listing Regulation
30

QP Games grundades år 2000 och har totalt cirka 30 anställda och konsulter i dotterbolagen varav 1 i QP Games.

06

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet som har 6 helägda dotterbolag.