Verksamhet

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet. QP Games är moderbolaget i en koncern med sex helägda dotterbolag: QP Technologies AB, Million Mind, AMGO iGaming Denmark, AMGO Operation, AMGO iGaming Malta och Fantasino. Därtill äger Bolaget 51 procent i det nystartade bolaget Raisedbet med verksamhet på Curacao och Cypern.

MillionMind Technology

MillionMind skapar engagemang på webben inom kommunikation, marknadsföring och utbildning. Specialinriktningen är gamification, vilket innebär att inspiration och metoder hämtas från speldesign och överförs till kundernas digitala verksamhet. Resultatet blir en mer attraktiv och interaktiv webb som skapar lojalare besökare, ökar trafiken och stärker varumärket.

AMGO iGaming

Amgo Igaming grundades 2007 och är ett högprofilerat svenskt onlinespelbolag som huvudsakligen drivs från Danmark och Costa Rica. I åratal har vi levererat starka spellösningar för BTB- och BTC -kunder runt om i världen. Amgo är ett helägt dotterbolag till QP Games. Amgo iGaming bedriver verksamheten på både MGA -licens och Curacao -licens och jobbar med företag i olika omfattning, från white label -spelplattformar till riktiga företag, joint ventures etc.

Nyheter

2019-12-23 12:14
IR
Swedish
News
Other Corporate Information
Corporate Information
2019-12-20 14:45
News
Other Corporate Information
Corporate Information
IR
Swedish
2019-12-13 15:38
General meeting
IR
Report of the AGM
Swedish
News
Listing Regulation
Regulatory
Corporate Information
2019-11-29 12:31
Swedish
News
Corporate Information
Other Corporate Information
IR
2019-11-29 12:17
Other Corporate Information
IR
Swedish
News
Corporate Information
2019-11-22 15:06
Interim
Listing Regulation
Q3
IR
Regulatory
Report
Swedish
News
2019-11-22 13:26
Swedish
News
Issuance
Corporate Action
Shares
IR
2019-11-14 16:10
Corporate Information
IR
Notice
Listing Regulation
Swedish
General meeting
News
Regulatory
2019-11-13 18:00
Listing Regulation
Swedish
General meeting
News
Regulatory
Corporate Information
IR
Notice
25

QP Games grundades år 2000 och har totalt cirka 25 anställda och konsulter i dotterbolagen varav 1 i QP Games.

06

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet som har 6 helägda dotterbolag.