Verksamhet

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet. QP Games är moderbolaget i en koncern med sex helägda dotterbolag: QP Technologies AB, Million Mind, AMGO iGaming Denmark, AMGO Operation, AMGO iGaming Malta och Fantasino. Därtill äger Bolaget 51 procent i det nystartade bolaget Raisedbet med verksamhet på Curacao och Cypern.

MillionMind Technology

MillionMind skapar engagemang på webben inom kommunikation, marknadsföring och utbildning. Specialinriktningen är gamification, vilket innebär att inspiration och metoder hämtas från speldesign och överförs till kundernas digitala verksamhet. Resultatet blir en mer attraktiv och interaktiv webb som skapar lojalare besökare, ökar trafiken och stärker varumärket.

AMGO iGaming

Amgo Igaming grundades 2007 och är ett högprofilerat svenskt onlinespelbolag som huvudsakligen drivs från Danmark och Costa Rica. I åratal har vi levererat starka spellösningar för BTB- och BTC -kunder runt om i världen. Amgo är ett helägt dotterbolag till QP Games. Amgo iGaming bedriver verksamheten på både MGA -licens och Curacao -licens och jobbar med företag i olika omfattning, från white label -spelplattformar till riktiga företag, joint ventures etc.

Nyheter

2020-02-28 08:00
IR
Swedish
News
Other Corporate Information
Corporate Information
2020-02-25 11:06
Other Corporate Information
IR
Corporate Information
Swedish
News
2020-02-19 16:55
News
Corporate Action
IR
Other
Swedish
2020-02-19 16:25
IR
Swedish
News
Other Corporate Information
Corporate Information
2020-02-13 16:05
Swedish
Regulatory
News
Issuance
Corporate Action
Shares
Listing Regulation
IR
2020-02-13 12:21
Shares
IR
Listing Regulation
Swedish
Regulatory
News
Issuance
Corporate Action
2020-01-22 09:00
Swedish
Other Corporate Information
News
Corporate Information
IR
2020-01-07 18:00
Corporate Information
Regulatory
IR
Swedish
Other Corporate Information
News
Listing Regulation
25

QP Games grundades år 2000 och har totalt cirka 25 anställda och konsulter i dotterbolagen varav 1 i QP Games.

06

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet som har 6 helägda dotterbolag.