Verksamhet

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet. QP Games är moderbolaget i en koncern med sex helägda dotterbolag: QP Technologies AB, Million Mind, AMGO iGaming Denmark, AMGO Operation, AMGO iGaming Malta och Fantasino. Därtill äger Bolaget 51 procent i det nystartade bolaget Raisedbet med verksamhet på Curacao och Cypern.

QP Games avser genomföra en riktad emission om maximalt 25 MSEK 

Just nu pågår en intresseanmälan rörande en riktad emission i QP Games AB.

MillionMind Technology

MillionMind skapar engagemang på webben inom kommunikation, marknadsföring och utbildning. Specialinriktningen är gamification, vilket innebär att inspiration och metoder hämtas från speldesign och överförs till kundernas digitala verksamhet. Resultatet blir en mer attraktiv och interaktiv webb som skapar lojalare besökare, ökar trafiken och stärker varumärket.

AMGO iGaming

Amgo Igaming grundades 2007 och är ett högprofilerat svenskt onlinespelbolag som huvudsakligen drivs från Danmark och Costa Rica. I åratal har vi levererat starka spellösningar för BTB- och BTC -kunder runt om i världen. Amgo är ett helägt dotterbolag till QP Games. Amgo iGaming bedriver verksamheten på både MGA -licens och Curacao -licens och jobbar med företag i olika omfattning, från white label -spelplattformar till riktiga företag, joint ventures etc.

Pressmeddelanden

2022-06-13 20:30
News
Other Corporate Information
Swedish
IR
Corporate Information
2022-05-30 23:00
IR
MAR
Interim
Report
News
Regulatory
Swedish
Q1
2022-05-30 17:36
Corporate Information
News
Swedish
IR
General meeting
Notice
2022-05-19 08:00
Swedish
IR
Issuance
Shares
Regulatory
MAR
Corporate Action
News
2022-05-04 08:00
Corporate Action
News
Swedish
IR
Issuance
Shares
2022-04-27 10:30
Swedish
IR
MAR
Issuance
Shares
Corporate Action
Regulatory
News
2022-04-07 18:30
Report
Yearend
Listing Regulation
Regulatory
News
Swedish
IR
Interim
2022-03-08 17:30
Swedish
IR
Corporate Action
Issuance
Shares
News
2022-02-25 16:20
Issuance
Shares
News
Swedish
IR
Corporate Action
2022-02-21 11:55
News
Swedish
IR
Corporate Information
Other Corporate Information
30

QP Games grundades år 2000 och har totalt cirka 30 anställda och konsulter i dotterbolagen varav 1 i QP Games.

06

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet som har 6 helägda dotterbolag.