Verksamhet

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet. QP Games är moderbolaget i en koncern med sex helägda dotterbolag: QP Technologies AB, Million Mind, AMGO iGaming Denmark, AMGO Operation, AMGO iGaming Malta och Fantasino. Därtill äger Bolaget 51 procent i det nystartade bolaget Raisedbet med verksamhet på Curacao och Cypern.

MillionMind Technology

MillionMind skapar engagemang på webben inom kommunikation, marknadsföring och utbildning. Specialinriktningen är gamification, vilket innebär att inspiration och metoder hämtas från speldesign och överförs till kundernas digitala verksamhet. Resultatet blir en mer attraktiv och interaktiv webb som skapar lojalare besökare, ökar trafiken och stärker varumärket.

AMGO iGaming

Amgo Igaming grundades 2007 och är ett högprofilerat svenskt onlinespelbolag som huvudsakligen drivs från Danmark och Costa Rica. I åratal har vi levererat starka spellösningar för BTB- och BTC -kunder runt om i världen. Amgo är ett helägt dotterbolag till QP Games. Amgo iGaming bedriver verksamheten på både MGA -licens och Curacao -licens och jobbar med företag i olika omfattning, från white label -spelplattformar till riktiga företag, joint ventures etc.

Pressmeddelanden

2022-11-25 17:00
News
Listing Regulation
General meeting
Regulatory
IR
Corporate Information
Swedish
Report of the AGM
2022-11-24 17:50
Regulatory
Interim
IR
Swedish
Q3
News
Report
Listing Regulation
2022-10-26 08:05
General meeting
News
Corporate Information
Notice
Listing Regulation
Regulatory
IR
Swedish
2022-09-16 08:45
Listing Regulation
Regulatory
IR
Swedish
Report of the AGM
General meeting
News
Corporate Information
2022-08-24 09:40
Swedish
News
Report
Listing Regulation
Q2
Interim
Regulatory
IR
2022-08-17 15:45
Notice
Listing Regulation
General meeting
Regulatory
Corporate Information
IR
Swedish
News
2022-06-29 14:10
Corporate Information
IR
Report of the AGM
Swedish
News
Listing Regulation
General meeting
Regulatory
2022-06-13 20:30
Other Corporate Information
Corporate Information
IR
Swedish
News
2022-05-30 23:00
MAR
Q1
IR
Swedish
Interim
News
Regulatory
Report
2022-05-30 17:36
Corporate Information
General meeting
IR
Notice
Swedish
News
30

QP Games grundades år 2000 och har totalt cirka 30 anställda och konsulter i dotterbolagen varav 1 i QP Games.

06

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet som har 6 helägda dotterbolag.