Styrelse och revisor

Klas Åström

Klas Åström

Styrelseordförande sedan 2014

Erfarenhet och utbildning: Civilekonom utbildad vid Stockholms universitet. Klas är idag CFO för Dirac Research AB, och har över 30 års erfarenhet som ekonomichef och VD i börsnoterade
bolag, senast som CFO på Image Systems AB. Utöver sitt uppdrag som styrelseordförande i QP Games är Klas även styrelseordförande i MillionMind Sweden AB och Svenska
Elektronikintressenterna AB. Klas är även styrelseledamot i Easy Equity AB, Easy Equity Intressenter AB, QP Technologies AB och Luttra AB. Tidigare erfarenhet innefattar bland annat uppdrag som styrelseledamot i börsnoterade bolag som Duroc AB (publ), Invisio Communications AB (publ), samt i onoterade bolag som InEpact AB, Digital Vision Development AB, Image
Systems Nordic AB och RemaSawco AB.
Klas är oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Antal aktier: Klas äger 3 620 935 aktier i QP Games via bolag.

LinkedIn
Mejla Klas

Joel Almstedt

Joel Almstedt

Styrelseledamot sedan 2011

Erfarenhet och utbildning: Joel är utbildad civilingenjör inom Industriell ekonomi på Linköpings tekniska högskola och har sedan dess arbetat i många år inom olika ledande befattningar på svenska och internationella IT-bolag.
Utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i QP Games är även Joel styrelseledamot i Million Mind Sweden Technology AB och Sigun AB. Joel är även styrelsesuppleant i QP Technologies AB. Tidigare erfarenhet innefattar bland annat uppdrag som styrelseledamot i QP Technologies AB och samt i IT-bolagen InfoTech Group Nordic AB och Primeur Sweden AB.
Antal aktier: Joel äger 1 035 537 aktier i QP Games via bolag.

LinkedIn
Mejla Joel

Robert Cederlund

Robert Cederlund

Styrelseledamot sedan 2019

Erfarenhet och utbildning: Civilekonom utbildad vid Stockholms universitet, med ytterligare utbildning som reklamprojektledare vid Berghs School of Communication. Robert är en erfaren Senior specialist inom Marknadskommunikation med en lång erfarenhet av arbete inom PR- och kommunikationsindustrin. Har erfarenhet av reklam, entreprenörskap, strategisk planering, affärsutveckling och marknadsföringsstrategi.  Utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i QP Games är Robert även styrelseledamot i Insamlingsstiftelsen Initiativ Utö och Utö Fisk och Grönt AB. Tidigare uppdrag innefattar bland annat styrelseuppdrag i 2DO Event AB.
Robert är oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Antal aktier: Robert äger inga aktier i QP Games.

LinkedIn
Mejla Robert

Stefan Persson

Johan Königslehner

Styrelseledamot sedan 2022


Erfarenhet och utbildning: Johan har en Masterexamen i datavetenskap från KTH samt en Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet. Sedan 2007 har Johan arbetat inom olika ledande befattningar på svenska och internationella bolag inom gaming och gambling, bland dessa kan nämnas Vera&John Casino, Unibet, Maria Group och Dumarca Gaming Ltd. För närvarande arbetar Johan som affärsutvecklare på Glitnor Group där han tidigare var verksam som VD.
Utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i QP Games är även Johan styrelseledamot i Königcon AB och Fantasma Games AB (publ).
Johan är oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare

Antal aktier: Johan äger inga aktier i QP Games.

LinkedIn
Mejla Johan

Christian Bönnelyche

Christian Bönnelyche

Styrelseledamot sedan 2022

Erfarenhet och utbildning: Christian har en bakgrund inom marknadsföring dels från Frans Schartaus Handelsinstitut och vidare från Berghs School of Communication. Christian har tidigare varit verksam i bland annat Cirkle K Sverige AB, OK-Q8 AB, AB Kvällstidningen Expressen och ACTIC Sverige AB. Han har även haft rollen som Country Manager för Sverige för bland annat Unibet, Expekt, BetClic och ComeOn. Idag arbetar Christian som VD för bolaget Consumer Minds där han även är grundare.
Utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i QP Games är även Christian styrelseledamot och VD i Consumer Minds i Djursholm AB, Ledamot och styrelseordförande i Delta Environmental Projects AB samt ledamot i Forza Challenge AB.
Christian är oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare

Antal aktier: Christian äger inga aktier i QP Games.

LinkedIn
Mejla Christian

Stefan Persson

Stefan Persson

Revisor, Convensia


Vid årsstämman den 8 juni 2021 omvaldes Convensia Revision AB till revisor, med Stefan Persson som huvudansvarig revisor. Stefan är auktoriserad revisor och medlem i FAR.