Styrelse och revisor

Klas Åström, född 1959.

Styrelseordförande sedan 2014.

Erfarenhet och utbildning: Civilekonom utbildad vid Stockholms universitet. Klas är idag CFO för Dirac Research AB, och har över 30 års erfarenhet som ekonomichef och VD i börsnoterade
bolag, senast som CFO på Image Systems AB. Utöver sitt uppdrag som styrelseordförande i QP Games är Klas även styrelseordförande i MillionMind Sweden AB och Svenska
Elektronikintressenterna AB. Klas är även styrelseledamot i Easy Equity AB, Easy Equity Intressenter AB, QP Technologies AB och Luttra AB. Tidigare erfarenhet innefattar bland annat uppdrag som styrelseledamot i börsnoterade bolag som Duroc AB (publ), Invisio Communications AB (publ), samt i onoterade bolag som InEpact AB, Digital Vision Development AB, Image
Systems Nordic AB och RemaSawco AB.

Klas är oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Antal aktier: Klas äger 3 620 935 aktier i QP Games via bolag.

Joel Almstedt, född 1975

Styrelseledamot sedan 2011

Erfarenhet och utbildning: Erfarenhet och utbildning: Joel är utbildad civilingenjör inom Industriell ekonomi på Linköpings tekniska högskola och har sedan dess arbetat i många år inom olika ledande befattningar på svenska och internationella IT-bolag.

Utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i QP Games är även Joel styrelseledamot i Million Mind Sweden Technology AB och Sigun AB. Joel är även styrelsesuppleant i QP Technologies AB. Tidigare erfarenhet innefattar bland annat uppdrag som styrelseledamot i QP Technologies AB och samt i IT-bolagen InfoTech Group Nordic AB och Primeur Sweden AB.

Antal aktier: Joel äger 1 035 537 bolag i QP Games via bolag.

Robert Cederlund, född 1956

Styrelseledamot sedan 2019

Erfarenhet och utbildning: Civilekonom utbildad vid Stockholms universitet, med ytterligare utbildning som reklamprojektledare vid Berghs School of Communication. Robert är en erfaren Senior specialist inom Marknadskommunikation med en lång erfarenhet av arbete inom PR- och kommunikationsindustrin. Har erfarenhet av reklam, entreprenörskap, strategisk planering, affärsutveckling och marknadsföringsstrategi.  Utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i QP Games är Robert även styrelseledamot i Insamlingsstiftelsen Initiativ Utö och Utö Fisk och Grönt AB. Tidigare uppdrag innefattar bland annat styrelseuppdrag i 2DO Event AB.

Robert är oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Antal aktier: Robert äger inga aktier i QP Games.

Stefan Persson Revisor, Convensia  

Vid årsstämman den 8 juni 2021 omvaldes Convensia Revision AB till revisor, med Stefan Persson som huvudansvarig revisor. Stefan är auktoriserad revisor och medlem i FAR.