Styrelse och revisor

Johan Warpe

Johan Warpe

Styrelseordförande

+30 years as Director and Board Expert.

Staffan Lindgren

Staffan Lindgren

Styrelseledamot

Co-Founder of leading gaming group NYX Interactive.

Johan Bergenudd

Johan Bergenudd

Styrelseledamot

Founder & CEO of multiple gaming companies.

Stefan Persson

Lars-Dam Johnsen

Styrelseledamot

Founder & CEO of multiple gaming & affiliate companies.

Christian Bönnelyche

Lion Martinez

Styrelseledamot

World Class sprinter. Founder of multiple startups.

Stefan Persson

Stefan Persson

Revisor, Convensia

Vid årsstämman den 8 juni 2021 omvaldes Convensia Revision AB till revisor, med Stefan Persson som huvudansvarig revisor. Stefan är auktoriserad revisor och medlem i FAR.