Community Entertainment – sista dag för handel med BTA

Den företrädesemission som beslutades av styrelsen för Community Entertainment Svenska AB (publ) den 31 augusti 2017 och godkändes på extra bolagsstämma den 1 november 2017 har nu registrerats hos Bolagsverket. Med anledning av registreringen kommer handeln i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier.

Kortnamn: CEAB BTA 1
ISIN-kod: SE0010324178
Sista dag för handel med BTA är 2017-11-21.
Stoppdag hos Euroclear Sweden AB för omvandling av BTA till aktier är 2017-11-23.

De nya aktierna beräknas bokas in på respektive aktietecknares VP-konto eller depå 2017-11-27.