Dotterbolag ansöker om konkurs

  • av

Styrelsen i dotterbolaget MillionMind Sweden Technology AB har valt att ansöka om konkurs vid Stockholms tingsrätt.

Dotterbolaget MillionMind Sweden Technologies AB har den 2022-12-20 valt att ställa in sina betalningar och ansöka om konkurs vid Stockholms tingsrätt. Bolaget har under hela sin livstid kämpat med lönsamhet och likviditet. Föregående räkenskapsår hade bolaget ett resultat före finansiella poster om -2 720 kSEK.