Emissionen fulltecknades

Community Entertainment Svenska AB (publ) har slutfört emissionen med företrädesrätt för
befintliga aktieägare.

Emissionen har fulltecknats, vilket tillför bolaget cirka 4,5 MSEK före avdrag av
emissionskostnader. Totalt tecknades det till 59 % med företräde och till 41 % utan företräde.

”Vi är väldigt stolta över det stora intresse som både befintliga och nya aktieägare har visat i
samband med denna emission. Vi står inför spännande utvecklingsprojekt, som nu ges
möjlighet att starta och jag kommer med glädje att återkoppla i vilken utvecklingstakt det
sker. Jag vill därför tacka alla som har gett oss förnyat förtroende och samtidigt hälsa våra
nytillkomna aktieägare mycket välkomna”, säger Tomas Järnstål, VD i Community
Entertainment.

Handel i BTA (betald tecknad aktie) gäller från den 12 september 2017 tills emissionen
registrerats hos Bolagsverket.

Genom emissionen ökar aktiekapitalet med 2 259 040 kronor genom emission av 2 259 040
nya aktier. Antalet utestående aktier efter emissionen uppgår till 4 518 080. Bolaget tillförs
därmed 4 518 080 kr exklusive emissionskostnader, som uppgår till ca 300 Tkr.