Flaggningsmeddelande

Red Reserve Entertainment AB (publ) informerar om att Blue Horizon investments ägarandel I Red Reserve Entertainment uppgår till 14 procent.

Red Reserve Entertainment AB (publ) informerar om att Blue Horizon Investment ApS efter den riktade nyemissionen som offentliggjordes den 11 november 2019 förvärvat en ägarandel i Red Reserve Entertainment AB om 9,8 procent. Till detta har Blue Horizon investment ApS förvärvat ytterligare 2.000.000 aktier över marknaden. Ägarandelen uppgår därefter till 14 procent av totalt antal aktier i Red Reserve Entertainment efter registrering av den riktade nyemissionen hos Euroclear.