Som en följd av företrädesemissionen har aktieägarna Love Carlsson och Östen Carlssons innehav minskat till under tio procent av rösterna och kapitalet.

Love Carlssons ägarandel uppgick före företrädesemissionen till cirka 11,29 procent av röster och kapital och uppgår efter det att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket till cirka 9,65 procent av röster och kapital.

Östen Carlssons ägarandel uppgick före företrädesemissionen till cirka 10,09 procent av röster och kapital och uppgår efter det att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket till cirka 9,93 procent av röster och kapital.