Alice Orbelin har beslutat sig för att lämna QP Games styrelse, på grund av tidsbrist. Alice säger i en kommentar att ”jag har tyvärr inte den tid som behövs för att kunna bidra till ett effektivt styrelsearbete som nu behövs i den nya fas som bolaget nu går in i.

Styrelsens ordförande Klas Åström säger i en kommentar, ”beklagligt att Alice lämnar styrelsen, men jag har full förståelse för hennes beslut. Jag vill också på styrelsens vägnar tacka Alice för hennes insiktsfulla tankar och idéer om hur framförallt MillionMinds affär kan förbättras, vilket vi redan har börjat se resultatet av.

Valberedningen bestående av Mads Jörgensen och Pierre Sahlstrand föreslår, Jesper Hymn till ny styrelseledamot.

Kort presentation av Jesper Hymn.

Jesper Hyrm, Vice President för International på GitHub, som såldes till Microsoft för 7.5 miljarder dollar. Lång erfarenhet av IT- industrin med en demonstrerad historia av företagsledning och entreprenörskap. Jesper har en stark kompetens inom försäljning, partnerhantering, ledning, mjukvara som en tjänst (SaaS). Examen i CBA inriktad på Certificate of Business Administration från AVT – CBA.