Företrädesemissionen tecknades till ca 90,7 %

  • av

QP Group AB (”QP Group”) styrelse har fattat beslut om tilldelning i den företrädesemission som pågått mellan 5-20 december. ca 90,7 % av aktierna ingående i emissionen har tecknats och tilldelats. Företrädesemissionen tillför QP Group ett kapitaltillskott om ca 9,5 MSEK.

VD för QP Group, Christoffer Fröberg
Sett till tidpunkt och det makroekonomiska läget så är QP Group mycket nöjda med deltagandet och de uppnådda nivåerna. Ett stort arbete har lagts på omstrukturering i strävan om lönsamhet den senaste tiden och det är jättekul att aktieägarkretsen visar sitt förtroende för QP Groups förmåga att göra en turnover. Vi tackar för det förtroendet och möjligheten att slutföra det som påbörjats och ser fram emot ett mycket spännande 2023.