Fjärrvärmen i Stockholm är en av orsakerna till att Stockholm klassas som en av världens renaste huvudstäder. Kunder och stockholmarna utgör en del i ett kretslopp som bidrar till en hållbar stad. Detta ville Fortum Värme lyfta fram till allmänheten i form av en quizkampanj och tävling tillsammans med oss. Tillsammans med Fortum Värme gjorde vi en quiz om fjärrvärmen där man samtidigt informerade om fjärrvärme och dess fördelar. Tävlingen engagerade många och fick bra spridning på Facebook.

”Genom tävlingsformen kunde vi på ett lustfyllt sätt sprida kunskapen om fjärrvärmens fördelar och vårt hållbarhetsarbete”, berättar Ebba Jemt, marknadsföringschef på Fortum Värme.

I anslutning till detta gjordes ytterligare en kampanj tillsammans, då för att marknadsföra Fortum Värmes årliga Värmetävling. Tävlingen riktades mot Stockholms alla bostadsrättsföreningar som har fjärrvärme. I dessa quizer, som vände sig till bostadsrättsföreningarna, tävlade man om ett hembesök av en trädgårdsexpert från Ulriksdals slottsträdgård och man kunde öka sina vinstchanser genom att utmana vänner och grannar att spela quizen. Kampanjen blev uppskattad och spred sig väl bland deltagarna.

”Fortum Värmes quizkampanjer är ett utmärkt exempel på kärnan i vår verksamhet – att kombinera förmedlande av information med mer lustfyllda inslag, vilket bidrar till att både göra upplevelsen mer positiv och att man tillgodogör sig informationen bättre, eftersom man får tänka till när man svarar på frågor om ett ämne istället för att bara läsa om det eller se en informationsfilm”, säger Tomas Järnstål, VD för Community Entertainment.

Kontaktperson:

Tomas Järnstål – VD Community Entertainment 0736-89 99 15, tomas@comentab.se

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.

Den standardiserade affärsmodellen bygger dels på licenser där uppdragsgivaren tecknar ett avtalsbaserat kontrakt i som längst 12 månader och administrerar själv sina kampanjer och har egen inloggning till vår IT-plattform och dels på anpassade kampanjer utan tillgång till egen inloggning där vi erbjuder design, utformning och innehåll, även det i upp till 12 månader.