MillionMind har överträffat tidigare års försäljning av sin digitala julkalenderprodukt. Årets försäljning på 500 Tkr är en ökning med ca 150 % jämfört med 2017 och bland de nya kunderna finns flera välkända varumärken.

MillionMind erbjuder sedan sex år tillbaka en digital julkalender med quiz och gamification – en produkt som har utvecklats löpande varje år men nu genomgått en nyutveckling från grunden. Lanseringen av produkten innebär en premiär för vår nya plattform som har varit under utveckling sedan i våras. En stor fördel med den nyutvecklade produkten är att kunderna från och med i år själva kan göra det manuella arbetet med att utforma sina kalendrar – något som samtidigt ger dem ett större inflytande över slutresultatet och förbättrar marginalen för produkten avsevärt.

Omsättningen för kalendrarna har de tre senaste åren legat på i genomsnitt 200 Tkr årligen – 2017 landade kalenderförsäljningen på sju kalendrar och exakt 200 Tkr. Årets omsättning på lite drygt 500 Tkr innebär med andra ord en ökning med omkring 150 %. 

Förutom de konkreta intäkterna är det också glädjande att kunna välkomna 15 nya, och däribland flera välkända, varumärken som kunder efter kalenderförsäljningen. 

Ordinarie pris för en digital julkalender från MillionMind är 35 000 kr.