Halvårsrapport, januari – juni 2018

HALVÅRSRAPPORT, JANUARI-JUNI 2018

JANUARI – JUNI 2018
NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 1 942 (849) Tkr.
RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –2 757 (–1 608) Tkr.
RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –3 448 (–2 139) Tkr.
RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,52 (–1,00) kronor.

ANDRA KVARTALET 2018
NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 1 147 tkr (531 tkr).
RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –1 589 tkr (–975 tkr).
RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –2 009 (–1 250) Tkr.
RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,26 (–0,58) kronor.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

• Ny vd tillträdde i januari
• Genomförde namnändring till Red Reserve Entertainment AB
• Red Reserve förvärvade CS:GO-laget Godsent
• Red Reserve kontrakterade fyra nya sponsorer
• Red Reserve signerade Call of Duty-stjärnan Matthew ”Skrapz” Marshall
• MillionMind inledde arbetet med ny quizplattform


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• CS:GO-laget bjöds in till exklusiva turneringar i Kanada och Polen
• Red Reserves Call of Duty-lag blev nominerat till årets lag och Matthew ”Skrapz” Marshall blev nominerad
till årets spelare i världen
• Förvärvade Fortnite-lag i världsklass
• Call of Duty-laget blev trea i CWL Pro League – vann 80 000 USD
• Genomförde riktad nyemission om cirka 2,7 miljoner kronor

VD-KOMMENTAR

Det händer mycket spännande i Red Reserve Entertainment just nu. Perioden vi är inne i är den mest
händelserika under mina tio år i bolaget. Vi har under året expanderat och gett oss in i ett helt nytt och
högintressant affärsområde – esport. Denna nya verksamhetsgren gav också upphov till ett namnbyte under
våren, från Community Entertainment Svenska AB till Red Reserve Entertainment AB.

Koncernen har gjort stora tillväxtinvesteringar i dotterbolagen Red Reserve och MillionMind, där
Red Reserve nyligen har köpt nya lag i både CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) och det populära
spelet Fortnite. MillionMind å sin sida arbetar just nu med en helt ny generation av sin unika quizplattform
för att säkerställa en ledande position på quizmarknaden samtidigt som man ser till att möta de krav som
marknaden kommer att ställa de kommande åren. Kort sagt, vi investerar för framtiden! För att detta ska
vara möjligt tar vi många betydande – men nödvändiga – kostnader just nu, något som givetvis syns i resultaträkningen.

Red Reserve har under perioden befäst sin position som ett av världens främsta esport-lag, med bland annat
en rad topplaceringar i spelet Call of Duty. Laget har totalt spelat in ca 200 000 USD. 
Bolaget har även knutit till sig flera viktiga sponsoravtal.

Red Reserve har under perioden investerat i två stora lagförvärv. I juni värvades CS:GO-laget Godsent, med
tunga internationella meriter – en av årets allra viktigaste investeringar. Detta är ett steg i ledet för att ytterligare
stärka varumärket Red Reserve och attrahera nya sponsorer. Red Reserves Call of Duty-lag var redan innan
ett av världens allra bästa, men i och med värvningen av världsstjärnan Matthew ”Skrapz” Marshall i maj
stärktes den positionen ytterligare. Utöver det har man kontrakterat spelare i onlinespelet Fortnite, ofta betraktat
som världens allra största spel för närvarande. Ägarna Epic Games garanterade nyligen 100 miljoner
USD i total prispott under den kommande tolvmånadersperioden. Red Reserve har även köpt två av världens
bästa spelare i kortspelet Hearthstone, i form av svensken Elias ”Bozzzton” Sibelius från Falkenberg och Julien
“Cydonia” Perrault från Kanada.

Ett av mina första beslut som vd för Red Reserve Entertainment var att dra igång dotterbolaget MillionMinds
största och mest omfattande utveckling hittills, då arbetet med en helt ny version av bolagets unika quizplattform
inleddes. MillionMind, som arbetar med gamification genom sin egenutvecklade quiztjänst, kommer
i och med den nya generationen att kunna möta marknadens höga krav på den allra senaste tekniken och
innovativa funktioner. Arbetet med den nya plattformen går enligt plan och under hösten kommer vi att presentera
en första beta-version till våra kunder. Plattformen kommer att skapa helt nya förutsättningar då vi
går från att operera i Sverige till att rikta fokus mot en global marknad.

Under perioden har vi inlett samarbete med flera nya storföretag. Bland dessa hittar vi exempelvis Blocket,
PostNord, SF Bio, Unionen, Läkare Utan Gränser, Djurens Rätt och OKQ8.

Olav Törnblom, verkställande direktör

FINANSIELL INFORMATION

ANDRA KVARTALET
Intäkterna uppgick till 1 147 (531) Tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick
till –1 589 (–975) Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till –2 009 (–1 250) Tkr.

JANUARI- JUNI
Intäkterna uppgick till 1 942 (849) Tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick
till –2 757 (–1 608) Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till –3 448 (–2 139) Tkr.

MODERBOLAGET
Moderbolagets intäkter uppgick till 223 (1 146) Tkr och rörelseresultatet uppgick till –243 (–496) Tkr. Resultat
efter skatt uppgick till –239 (–5 506) Tkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 6 000 (0) Tkr och
avser i sin helhet förvärvet av Red Reserve AB.
Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2018 till 10 476 (1 954) Tkr och soliditeten uppgick till
83 (56) procent.

ANTALET AKTIER
Antalet aktier uppgår den 30 juni 2018 till 7 635 580.

NÄSTKOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

Delårsrapport juli-september 2018                     23 november 2018
Bokslutskommuniké 2018                                  23 februari 2019

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm 24 augusti 2018
Olav Törnblom, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olav Törnblom, VD
Mobil 070 219 04 06
olav@redreserveentertainment.com