Halvårsrapport

Januari-Juni 2020

Januari – juni 2020

 • QP Games utannonserar byte av handelsplats
 • Ngage Group byter namn till QP Games
 • En riktad emission tillförde bolaget knappt 2.5 miljoner kronor
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 3 269 (878) Tkr.
 • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –722 (–5 158) Tkr.
 • RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –1 890 (–12 500) Tkr.
 • RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,02 (–1,01) kronor.

Andra kvartalet 2020

 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 1 759 (269) Tkr.
 • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –240 (–1 282) Tkr.
 • RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –509 (6 387) Tkr.
 • RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,01 (–0,51) kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • QP Games har tecknat avtal om förvärv av dotterbolag till Amgo Igaming AB för SEK 78 miljoner

VD-kommentar

Det har varit en mycket speciell vår för koncernen som så många andra påverkats av pandemin. Trots det har vi fortsatt visat bättre siffror än tidigare år i dotterbolaget MillionMind, som driver och utvecklar gamification-plattformen MillionMind Quiz Manager åt flera av Sveriges största företag. Vi kan se lite olika reaktioner på krisen från våra kunder. Vissa drog i nöd- bromsen för att få en överblick över situationen och avvaktade därför alla investeringar, andra satsade lite extra för att synas digitalt och insåg hur viktigt det är att fortsätta dialogen med sina kunder, även om mycket var stängt. Glädjande nog kan vi konstatera att MillionMind ligger bra till och har en attraktiv plattform som möjliggör engagerande och interaktiv kommunikation och marknadsföring, speciellt nu när alla ökar sin närvaro online. Under perioden har MillionMind ökat försäljningen med 158% jämfört med 2019, mycket pga. våra licenskunder.

TotoIT har under andra kvartalet fortsatt utvecklingen och servicen till befintliga kunder. Huvudsakliga fokus har varit inom spelindustrin där företaget fortsätter att leverera service till casino och sportsbook-operatörer, plattformsleverantörer och affiliates. Även arbete med egna produkter har utvecklats såsom ett lojalitetspel till jetbull.com. Utöver spelbranschen har bolaget även fortsatt arbetat med support och hosting till mer långvariga kunder, framför allt på den norska marknaden. Även TotoIT har påverkats av Covid-19 då det har varit svårare att få betalt från kunder som kämpar med cash flow pga. coronakrisen.

Efter periodens utgång slöt vi avtal om två stora förvärv (givet godkännande på extra bolagsstämma 2 september 2020) där vi förvärvade Viral Interactive och Amgo Igaming ABs dotterbolag i Danmark och på Malta med casino och sportsbook. Den nya koncernen kommer att ha cirka 60 medarbetare. Proforma (om förvärven konsoliderats per 1 januari 2020) omsätter den nya koncernen cirka 250 MSEK.
Tillsammans med MillionMind och it-utvecklingen som sker i TotoIT, som förvärvades i våras, bildar vi nu en Nordisk koncern med inriktning inom gamification, spel och underhållning online.

Finansiell information
Andra kvartalet
Intäkterna uppgick till 1 759 (269) Tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till –240 (–1 282) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till –504 (-5 385) Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till –509 (–6 387) Tkr.

Januari- juni
Intäkterna uppgick till 3 269 (878) Tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA
uppgick till –722 (–5 158) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till –1 879 (–11 069) Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till –1 890 (–12 500) Tkr. Jämförelsesiffrorna är belastade med avvecklingen av Red Reserve AB.

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick till 136 (436) Tkr och rörelseresultatet uppgick till –545 (–112) Tkr. AB. Resultat efter skatt uppgick till –547 (–8 646) Tkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2020 till 12 910 (6 414) Tkr och soliditeten uppgick till 80 (53) procent.

Antalet aktier
Antalet aktier uppgår per en 30 juni 2020 till 91 104 820 aktier.

Väsentliga händelser efterrapportperiodens utgång
Ett avtal har träffats avseende förvärv av Amgo IGamings dotterbolag, förvärvet kommer att beslutas på den extra bolagsstämman som skall hållas den 2 september 2020.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Nästkommande rapporteringstillfällen

Delårsrapport juli-september 2020 20 november 2020
Bokslutskommuniké 2020 19 februari 2021

Stockholm 31 augusti 2020
Olav Törnblom, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Olav Törnblom VD
Mobil 070- 219 04 06

Ladda ner hela rapporten som PDF för att se tabellerna (resultat och balansräkning).