Under perioden 11 juni – 23 juni 2016 genomförde Community Entertainment Svenska AB (publ.) en nyemission, den har nu registrerats av Bolagsverket.

Måndagen den 18 juli 2016 är sista dagen för handel med BTU. Utsökningsdag för omvandling av BTU till aktier är 20 juli 2016, vilket innebär att aktier beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto den 22 juli 2016.

Kortnamn: CEAB BTU
ISIN-kod: SE0008431746
Första handelsdag: 10 juni 2016
Sista handelsdag: 18 juli 2016

www.comentab.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tomas Järnstål, VD