Kommuniké från extra bolagsstämma i QP Games AB (publ)

  • av

Stockholm 2 september 2020

Vid extra bolagsstämman i QP Games AB (publ.) den 2 september 2020 fattades huvudsakligen följande beslut:

  • Stämman beslöt om en riktad emission av 100 miljoner aktier till Amgo Igaming AB i enlighet med styrelsens förslag.
  • Stämman beslöt om en riktad emission av 2 konvertibellån om totalt 53,6 miljoner kronor motsvarande 268 miljoner aktier till Amgo Igaming AB i enlighet med styrelsens förslag.
  • Stämman beslutade att välja Jesper Hyrm till ny styrelseledamot då Alice Orbelin lämnar styrelsen.
  • Stämman beslöt att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag, ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olav Törnblom VD, QP Games AB
Tel: 070 219 04 06
E-post: olav@millionmind.com