Vid extra bolagsstämma i Red Reserve Entertainment AB (publ) den 13 december 2019 fattades huvudsakligen följande beslut:

• Beslut om att byta bolagets firma till NGage Group AB (publ)
• Beslut om ändring av bolagsordning enligt styrelsens förslag till ändring av aktiekapitalets gränser och antalet aktier
• Beslut om nedsättande av aktiekapitalet
• Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission