Korrigering angående felaktigt bemyndigande

Community Entertainment Svenska Aktiebolag (publ) (”CEAB”) korrigerar information i pressmeddelanden av den 1 september 2017 – ”CEAB beslutar om företrädesemission” – och av den 12 september 2017 – ”Publicering av emissionsmemorandum”.

CEAB offentliggjorde den 1 september 2017 ett pressmeddelande – ”CEAB beslutar om företrädesemission” – och den 12 september 2017 ett pressmeddelande – ”Publicering av emissionsmemorandum” – i vilka det felaktigt angavs att styrelsen fattade beslut om företrädesemission med stöd av bemyndigande från årsstämman. Styrelsens beslut om företrädesemission fattades under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsen avser att inom kort kalla till extra bolagsstämma, där stämman bland annat föreslås godkänna företrädesemissionen.