Vi har redan tidigare haft en akademifunktion kopplad till vårt quizverktyg Quiz Widget, en funktion som bland annat företaget Technivorm-Moccamaster har valt att använda sig av i utbildningen av sina säljare ute i butikerna. Nu kommer vi att göra en rejäl satsning på detta, med lansering av en helt ny sida, en markant ökad marknadsföring för den här produkten samt utökad teknikalitet för akademifunktionen i verktyget.

I korthet handlar det om att på ett mer konkret och tydligt sätt erbjuda företag ett digitalt, lätthanterligt och flexibelt testverktyg för att säkerställa att medarbetarna har tillgodogjort sig den information som de förväntas ha tagit del av och kunna. Testet är utformat så att man måste klara ett visst antal av frågorna som ställs (ofta samtliga) för att bli formellt certifierad och få ett digitalt diplom som bevis för en genomförd utbildning.

I fallet med produkten Moccamaster åkte företagets representanter tidigare ut fysiskt till butikerna för att utbilda säljarna på plats, något som var både dyrt och tidskrävande. När de valde vår produkt för att utbilda säljarna digitalt slapp de dessa kostnader, och framförallt förbättrades försäljningssiffrorna för de säljare och butiker som hade genomfört utbildningen i vårt verktyg.

Nu gör vi en ordentlig satsning på det här spåret, med utökad marknadsföring och införsäljning och med lansering av sidan Academy Online.

”Vi har med tiden fått en allt starkare övertygelse för hur väl vårt verktyg lämpar sig för utbildningar och inlärning, något som vi i och med detta vill stärka ytterligare. Academy Online-spåret känns oerhört spännande och något som går hand i hand med den ökande trenden för e-learning. Det som gör att vi sticker ut är att vi kombinerar e-learninginslaget med en tydlig gamificationprägel, vilket tillsammans ger ett flexibelt verktyg med otaliga användningsområden och inriktningar”, säger Tomas Järnstål, VD för Community Entertainment.

Kontaktperson:
Tomas Järnstål – VD Community Entertainment 0736-89 99 15, tomas@comentab.se 

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.