Sista dag för handel i bolagets aktie (CEAB) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 2 juni 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 3 juni 2016.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit för 6 sek. (1:5 á 6 sek)

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 10 juni 2016 till och med den 21 juni 2016. Teckningstiden är den 10 juni 2016 till och med den 23 juni 2016.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 10 juni april 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om uniträtten:

Kortnamn: CEAB UR
ISIN-kod: SE0008431738
Orderboks-ID: 123241
Första handelsdag: Den 10 juni 2016
Sista handelsdag: Den 21 juni 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: CEAB BTU   
ISIN-kod: SE0008431746
Orderboks-ID: 123242           
Handelsperiod: 10 juni 2016 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 31 maj 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se