Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade unit, CEAB BTU, är den 18 juli 2016

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: CEAB BTU
ISIN-kod: SE0008431746
Orderboks-ID: 123242
Sista handelsdag: 18 juli 2016

Stockholm den 14 juli 2016 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post
info@aktietorget.se