Marknadsmeddelande 222/17 – Information om företrädesemission i Community Entertainment Svenska AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (CEAB) med rätt till tilldelning av teckningsrätter är den 6 september 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 7 september 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nya aktie för 2,00 sek/st. (1:1 á 2,00 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 12 september 2017 till och med den 22 september 2017.

De betalda tecknade aktierna kommer handlas från och med den 12 september fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 12 september 2017 till och med den 26 september 2017.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: CEAB TR
ISIN-kod: SE0010324160
Orderboks-ID: 143338       
CFI: RSXXXX
FISN: CEAB/TR
Första handelsdag: Den 12 september 2017
Sista handelsdag: Den 22 september 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: CEAB BTA 1
ISIN-kod: SE0010324178
Orderboks-ID: 143339
CFI: ESXXXX
FISN: CEAB/BTA 1
Handelsperiod: Den 12 september 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 4 september 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000

e-post info@aktietorget.se