Marknadsmeddelande 289/17 – Sista dag för handel med BTA i Community Entertainment Svenska AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, CEAB BTA 1, är den 21 november, 2017. 

Information om den betalda tecknade aktien:

Kortnamn: CEAB BTA 1
ISIN-kod: SE0010324178
CFI: ESXXXX
FISN: CEAB/BTA 1
Orderbok-ID INET: 143339
Orderbok ID Elasticia: 410F
Sista handelsdag: 21 november 2017.

Stockholm den 16 november, 2017

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se