Marknadsmeddelande 97/15 – Information gällande omvänd split i Community Entertainment Svenska AB

Community Entertainment Svenska AB genomför en omvänd split i bolagets aktie (CEAB). Ett hundra (100) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie (1:100).

Sista dagen för handel i CEAB aktier före sammanläggning är den 29 maj 2015 och första dagen för handel efter sammanläggningen är den 1 juni 2015.

Avstämningsdag för sammanläggning är den 2 juni 2015.

I samband med den omvända spliten kommer aktien att byta ISIN-kod. Ny ISIN är SE0007158902.

Information om aktien:

Kortnamn: CEAB
Ny ISIN: SE0007158902 (SE0000707283)
Orderbok-ID: 57310
Villkor: 1 ny aktie för 100 gamla aktier (1:100)
Antal aktier efter omvänd split: 1 665 600 (166 560 000)
Nytt kvotvärde: 6,00 SEK (0,06 SEK)
Sista handelsdag före omvänd split: Den 29 maj 2015
Första handelsdag efter omvänd split: Den 1 juni 2015

Observera att orderboken kommer att rensas efter stängning den 29 maj 2015.

Stockholm den 26 maj 2015.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se