Ngage Group AB: Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Red Reserve Entertainment AB (publ) får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Se bifogad pdf.