På grund av coronapandemin och dess verkningar skjuter Ngage Group AB upp sin årsstämma från planerat datum, 24 april 2020, till onsdag 27 maj 2020.

Under rådande läge och med hänsyn till spridningsrisker och påföljande ekonomiska konsekvenser av coronapandemin har Ngage Groups styrelse beslutat att skjuta fram årsstämman 2020, som hade planerats till 24 april.

Genom detta bidrar bolaget till att minska risken för ytterligare smittspridning i samhället samt har möjlighet att göra en bättre bedömning av de ekonomiska effekterna av pandemin och därmed agera i bolagets och aktieägarnas bästa intresse.

Ngage Group AB avser att hålla årsstämma onsdagen den 27 maj 2020. Förhoppningen är att stämman då kan arrangeras med lägre risk för aktieägares, medarbetares och andra intressenters hälsa och välbefinnande.

Ngage Group återkommer med kallelse till årsstämman senast den 29 april.