Stockholm 26 maj 2020

  • Ngage Group AB och Amgo Igaming AB signerade i december 2019 ett Letter of Intent (LOI) avseende förvärv av Amgo Igaming AB:s dotterbolag Amgo Igaming Danmark A/S samt ett antal dotterbolag på Malta.
  • Efter genomförd Due dilligence-process har styrelsen nu i Ngage Group AB beslutat genomföra affären.
  • Genom  förvärvet blir Ngage Group också en betydande skandinavisk online gaming-operatör, med egna varumärken som Jetbull.com/dk, Fantasino.com och Cafreeno samt med spellicenser i Danmark och Malta.
  • Förvärvet tillför Ngage Group signifikant ökad omsättning och resultat under 2020.
  • Förvärvet av samtliga dotterbolag, varumärken och licenser till ett värde om SEK 78 miljoner betalas dels med 90 miljoner nyemitterade aktier samt dels med konvertilbla skuldebrev.
  • Amgo Igaming AB förbinder sig att överföra de erhållna aktierna i Ngage till sina cirka 1 500 aktieägare.

Ngage Groups styrelseordförande Klas Åström kommenterar erbjudandet:

Genom förvärvet fortsätter Ngage Group AB sin transformering till en större skandinavisk bolagsgrupp fokuserad på underhållnig via quiz, online-spel och online casino.

Det finns betydande synergier mellan de olika bolagen och samarbeten mellan Toto IT, Millionmind och Amgo Igaming har redan inletts.

VD för Amgo Igaming AB, Staffan Lindgren fortsätter: 

För att kunna fortsätta att utveckla  Amgo Igaming är det ett naturligt steg att bli en del av ett börsnoterat bolag, vilket ger oss ökade möjligheter attutveckla vår verksamhet ytterligare. Jag bedömer att synergierna mellan bolagen i den nya koncernen är betydande. Våra aktieägare kommer dessutom att erhålla en mer likvid tillgång genom Ngage Group-förvärv.

Förvärvet ska godkännas av respektive bolags bolagsstämma.