Då samtliga kriterier nu är uppfyllda, har styrelsen i QP Games beslutat att fullfölja förvärvet av AMGO iGaming A/S med tillhörande dotterbolag. Förvärvet av de fyra bolagen AMGO iGaming A/S, AMGO Operations Denmark ApS, Everymatrix Gaming Limited Malta och Fantasino Operations Ltd med personal, varumärken och licenser till ett värde om ca. SEK 63 miljoner betalas med nyemitterade aktier i QP Games AB samt med konvertibla skuldebrev.

QP Games kan nu fortsätta arbetet med att utveckla koncernen och notera bolaget under närmaste tiden.

NORVentures AB (tidigare Amgo Igaming AB) kommer att dela ut aktier i QP Games AB till sina cirka 2000 aktieägare, som tidigare meddelat.

Styrelseordförande för QP Games AB, Klas Åström: 

”Vi tror att vi med detta förvärv har etablerat grundstenen för att bygga en ny stor Skandinavisk gaming-plattform. AMGOs varumärken har under året ökat omsättning och vi ser sammanslagningen som mycket spännande, med stora möjligheter för ytterligare stark tillväxt samt för att skapa betydande aktieägarvärden.

Vi arbetar nu i högt tempo tillsammans med våra finansiella rådgivare för att åter notera QP Games AB på en svensk marknadsplats, en närmare precisering av tidplanen kommer att göras inom kort.”

Styrelseordförande för NORVentures AB, Arne Nabseth: 

”Denna affär har pågått i flera månader och det är därmed med stor glädje vi nu kan slutföra den. Våra aktieägare kommer att erhålla en likvid aktie när QP Games är åter-noterat. Vi bedömer att vi genom sammanslagningen av QP Games och AMGO har lagt en bra grund till ett mycket intressant och konkurrenskraftigt företag som kommer skapa bra aktieägarvärde för våra aktieägare i framtiden. Gaming branschen är het och vi har attraktiva varumärken och kunder och en välfungerande organisation.”

Förvärven kommer att konsolideras i QP Games-koncernen från den 1 november.

Stockholm 2020-11-06

QP Games AB NORVentures AB
Styrelsen Styrelsen