QP Games årsredovisning 2021

QP Games publicerar idag, den 13 juni 2022, bolagets årsredovisning för 2021.

Styrelsen och verkställande direktören för QP Games AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets webbsida samt även som bifogad bilaga till detta pressmeddelande.

Stockholm i juni 2021
QP Games AB (publ)
STYRELSEN