Ngage Group AB (”Ngage Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag den 3 juli 2020 att Bolaget har tecknat ett avtal med Fotuity Holdings Ltd om att förvärva 100 % av aktierna i Viral Interactive Ltd (”Viral”), för en köpeskilling om cirka 29 MSEK. Förvärvet betalas dels med 110 miljoner nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 0,20 SEK dvs totalt 22 MSEK, dels 7 MSEK kontant. Viral Interactive kommer att konsolideras i QP Games koncernen från och med 1juli 2020.Viral Interactive omsatte 2019 17,5 MEUR med ett EBITDA resultat om 0,1 MEUR.

Förvärven av Amgo Igaming ABs dotterbolag Amgo Igaming Danmark A/S samt ett antal dotterbolag på Malta har efter gårdagens bolagsstämma i Amgo Igaming AB godkännande genomförts med reservation för godkännade av QP games extra bolagsstämma.

Den nya koncernen kommer att ha cirka 60 medarbetare. Proforma (om förvärven konsoliderats per 1 januari 2020) omsätter den nya koncernen cirka 250 MSEK
Koncernen kommer att driva spelverksamhet på reglerade marknader i Sverige, Storbritannien, Danmark och Malta med de egna Jetbull, Fantasino, Nano Casino och Spinlovers) samt ett antal
Så kallade White-Labels.

Viral Interactive Ltd i korthet:

 • Viral äger idag 3 egna kasinomärken, Nanocasino.com (verksamma i Sverige), spinlovers.com samt untoldcasino.com (vilka verkar under MGA-licens), vilka är på Finnplays plattform.
 • Spellicenser i Sverige, Storbritannien, Danmark och på Malta.
 • 4 befintliga White Label-kunder (B2B) på Virals plattform.
 • Viral använder eget PSP och betalningssystem med anslutning till nästan alla betalningsleverantörer.
 • Viral har idag starka leverantörer av innehåll bl.a. Netent, Playngo och Ygdrasill.
 • Viral Interactive har idag 15 anställda med rätt erfarenhet och kompetens.
 • Martin Prantner, nuvarande VD för Viral Interactive, kommer att ta totalansvar för den samlade spel verksamheten i koncernen.
 • Sari Aitokallio kommer att vara Head of legal med ansvar för Legal & Compliance för den sammanslagna verksamheten.

Amgo Igaming bolagen i korthet:

 • Amgo äger idag 3 egna kasinomärken, Jetbull (verksamma i Danmark och på andra europeiska marknader, under DGA och MGA licens), fantasino.com (verkar under MGA-licens) samt det sociala casinot Cafreeno.com (som verkar under MGA-licens)
 • Egna Spellicenser i Danmark och på Malta.
 • 8 befintliga White Label-kunder (B2B) på Everymatrix plattformen
 • Jetbull är huvudsponsor för den danske superliga fotbollsklubben Lyngby Boldklub
 • Jetbull kommer att bli den sammanslagna verksamhetens huvudvarumärke framgent med casinoverksamhet på alla reglerade marknaderna under UK, SE, DK och MLT licens
 • Amgo bolagen har idag 12 anställda med rätt erfarenhet och kompetens
 • Kristian Bækgård, nuvarande VD för Amgo Igaming Danmark A/S, kommer att fortsatt driva den danske verksamheten med fokus på utveckling av Jetbull och att serva bolagets White Label kunder

”Med dessa förvärv så har vi verkligen byggt upp ett riktigt starkt skandinaviskt iGaming-bolag där vi nu har verksamhet i Finland, Sverige, Malta, Danmark, Riga och Tallinn, och där vi ser klara och betydande synergieffekter mellan bolagets nya förvärv. Genom förvärvet fortsätter QP Games sin transformering till en större skandinavisk bolagsgrupp fokuserad på underhållning via quiz, online-spel och online casino. Vi har nu ett riktigt bra momentum i verksamheterna och det är med tillförsikt som jag blickar framåt”, säger Olav Törnblom, VD på QP Games AB.

QP Games kommer under nästa vecka kalla till en extra bolagsstämma för dels godkänna styrelsen beslut om förvärv av Amgo Igaming samt att utöka styrelsen för att få in ökad kompetens inom online-gaming.

Notering

Granskningsprocessen hos en ny handelsplattform pågår där dessa förvärv var en viktig komponent. Styrelsens ambition är att handel skall kunna erbjudas på annan handelsplattform inom kort. Uppdatering kommer löpande att göras på bolagets hemsida.