QP Games förstärker styrelsen inför notering

  • av

Extra bolagsstämma med aktieägarna i QP Games AB (“QP Games” eller “Bolaget”) beslutade idag att välja två ytterligare styrelseledamöter. Valet av de nya ledamöterna utgör ett led i förberedelserna inför den planerade noteringen. Efter bolagsstämman består Bolagets styrelse av fem ordinarie ledamöter.

Extra bolagsstämma i Bolaget beslutade idag att välja Johan Königslehner och Christian Bönnelyche till nya styrelseledamöter. 

Christian Bönnelyche. Han har en bakgrund inom reklam och marknad och har tidigare varit verksam i bland annat Cirkle K Sverige AB, OK-Q8 AB, AB Kvällstidningen Expressen och ACTIC Sverige AB. Han har vidare haft rollen som Country Manager för Sverige för bland annat Unibet, Expekt, BetClic och ComeOn.

Johan Königslehner. Han har sedan 2007 haft ett flertal ledande befattningar i företag inom såväl gaming- som gambling-sektorn. Han har bland annat varit Controller på Maria Group, projektkoordinator på Unibet, VD på Vera & John Casino och verksamhetsutvecklare på Dumarca Gaming Ltd. Sedan 2018 har Johan Königslehner varit verksam i Glitnor Group, bland annat som CEO för Glitnor Group.
En presentation av de nyvalda styrelseledamöterna finns tillgänglig på Bolagets webbplats. 

Styrelsens ordförande Klas Åström kommenterar: -”Pusselbitarna faller på plats och styrelseförstärkningen är ett naturligt steg att ta inför den planerade noteringen. QP Games är nu väl rustat för en att ta nästa steg i utvecklingen genom en styrelse med gedigen och relevant erfarenhet och en ledningsgrupp som inte är rädda för att kavla upp ärmarna. Jag ser fram emot en fin framtid med QP Games”.

QP Games genomför just nu en nyemission i syfte att uppfylla vissa noteringskrav, bland annat krav avseende rörelsekapital för 12 månader efter noteringen och avseende ägarspridning. För mer information, villkor och anmälningshandlingar se https://qpgames.se/riktad-emission-2022/