QP Group förvärvar GP Star Maker Limited

  • av

QP Group AB (publ) ("QP") har tecknat ett bindande avtal med ägarna av det irländska bolaget GP Star Maker Limited ("GP") att förvärva 100 procent av aktierna. Köpeskillingen är satt till €2 000 000 på skuldfri basis. Huvuddelen av köpeskillingen ska erläggas i form av nyemitterade aktier i QP.

Christoffer Fröberg, VD QP Group AB kommenterar; "Det känns otroligt bra att ha landat detta förvärv då det är det första steget i den affärsplan som presenterades nyligen. För QP Group skapar förvärvet stora möjligheter för att växa med lönsamhet genom att utnyttja de synergier som skapas verksamheterna emellan. Detta påverkar givetvis även GP Star Maker positivt då de länge har sökt en part likt QP Group med ett redan etablerat nätverk i branschen. Ett stort kliv är taget mot att bli ett ledande bolag inom smartare affiliateplattformar och vi kunde inte önska ett mer passande första förvärv. Vi kommer att i närtid presentera GP Star Maker mer ingående för marknaden och intressenter."
 
Medgrundare och VD för GP Star Maker Lars Dam-Johnsen kommenterar "Från GP Star Maker Limiteds sida är det naturligt och sunt att gå samman med QP Group. Att dela sina visioner om framtiden för onlineförvärv och specifikt AI-baserade kundförvärv inom onlinespelbranschen, är värdefullt för båda parter. Arbetet med QP Group under de senaste 
månaderna för att göra denna affär och gå in i QP Groups styrelse övertygade GP Star Makers aktieägare att ett samgående var det rätta valet. Tillsammans kan vi växa enormt och GP Star Maker kommer att få möjlighet att ta sin leadgenereringsteknologi till en mycket högre nivå, samtidigt som koncernen fokuserar på sin kommande marknadsintroduktion och att förvärva kompletterande tillgångar."