QP Group förvärvar majoritetspost i Karma Casino

  • av

QP Group AB (”QP Group”) förvärvar 97,84% av aktierna i Nine Media AB, med tillhörande dotterbolag och tillgångar från Superica Operations AB för upp till 2,3 MSEK.

Karma Casino är ett white-label kasino och har ingen egen spellicens, men opererar under licens från tredje part. QP Group kommer omedelbart att omdirigera sina befintliga varumärken Jetbull och Fantasino till Karma Casino. Detta innebär för QP Groups räkning att de fasta driftskostnaderna för kasinoverksamheten minskar. Betalning sker till ett belopp om 70.000 SEK vid tillträde och resterande köpeskilling skall erhållas efter avstämning vid 2023-12-01.

VD för QP Group, Christoffer Fröberg
Förvärvet av Karma Casino gör oss kostnadseffektivare genom minskade personal- och driftskostnader. Vi räknar med att se resultaten av de kostnadsbesparingarna direkt under Q1 2023. Att vi nu snabbt pivoterar till white-label setup för vår kasinoverksamhet är i linje med vårt fokusskifte mot trafikgenerering. En bonus i transaktionen är att vi nu kan nå den svenska marknaden och möjliggöra för våra ägare att ta del av produkten, vilket känns extra kul och motiverande.