QP GROUP säljer quiz-platforms verksamhet för upp till 3,5 MSEK

  • av

QP Group har kommit överens med Gamification Nation om förvärv av QP Group’s quiz-verksamhet. QP Group erhåller kontant ersättning om upp till SEK 3,5 miljoner som kommer att betalas ut kvartalsvis under en 24 månaders period med start 2023-03-01.

QP Group kan nu fortsätta stärka sitt fokus på kärnverksamheten inom kasino och trafikgenerering
samtidigt som bolagets kassaflöde förbättras.

VD för QP Group, Christoffer Fröberg:
”Vår quiz-verksamhet har länge kämpat med lönsamhet. 2021 levererade verksamheten ett
underskott på SEK 3,3 miljoner. Vi ser att det skulle krävas stort fokus och kapital för att nå
lönsamhet i verksamheten framgent. Genom att avyttra verksamheten tar vi vårt ansvar gentemot
aktieägarna och säkerställer förbättrad likviditet för 2023. Vi känner oss dessutom trygga i att An
Coppens och Gamification Nation kommer ta verksamheten till lönsamhet genom sitt starka
engagemang. ”

VD för Gamification Nation, An Coppens:
”QP Groups quiz-platform har stor potential men ett krafttag behövs för att vända bolagets negativa trend. Vi kommer att göra vårt yttersta för att säkerställa en smidig övergång under de kommande veckorna. Jag ser med stor entusiasm fram emot att utveckla produkten, lägga till ny funktionalitet och välkomna nya kunder.”