Rättelse tidigare PM med rubriken ”QP Group beslut om företrädesemission”

  • av

Med anledning av att villkorstext fallit bort i tidigare pressmeddelande publicerat den 2 december, avseende avstämningsdag, inkommer här QP Group AB med rättelse i form av tillägg av den saknade informationen.

Avstämningsdagen för nyttjande av företrädesrätt i nyemissionen var den 5 december 2022.

Styrelsen estimerar att tilldelningsbesked ska vara de som tecknar tillhanda den 21 december 2022.