Enligt beslut på extra bolagsstämman 13 december 2019 gällande ändring av bolagets namn från Red Reserve Entertainment AB till Ngage Group AB, har Bolagsverket den 20 december 2019 registrerat Ngage Group AB som ny firma för bolaget.

”Efter avvecklingen av esportsverksamheten i dotterbolaget Red Reserve AB kändes det naturligt att byta firmanamn till Ngage Group AB vilket har en koppling och association till vår verksamhet inom gamification, som genom MillionMind starka Quiz-plattform ger våra kunder möjlighet att skapa en engagerad kundrelation.” säger Olav Törnblom, vd Ngage Group AB

Nytt kortnamn hos Spotlight Stock blir NGAGE och koder enligt följande:

ISIN: SE0007158902

CFI: ESVUFR

FISN: NGAGEGROUP/SH

Bolagets aktie kommer att handlas under det nya namnet från och med tisdagen den 7 januari 2020.