Red Reserve Entertainment har korrigerat tryckfel i villkor och anvisningar gällande beslut om tilldelning av aktier. Fullständiga villkor och anvisningar återfinns på sida 38–40 i uppdaterat memorandum. Memorandumet finns tillgängligt på www.redreserveentertainment.com.

Tilldelning ska ske enligt följande:

i) I första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 100 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 100 aktier eller inga aktier.

ii) I andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning efter lottning ska tilldelas antingen 100 aktier eller inga aktier, och

iii) I tredje och sista hand till emissionsgaranter i enlighet med respektive garants garantiåtagande, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 100 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 100 aktier eller inga aktier.