Red Reserve Entertainment AB (publ) har tecknat en icke bindande avsiktsförklaring (LOI) om förvärv av det danska bolaget TotoIT Aps för cirka 11 Mkr

TotoIT är ett bolag inom programvaruutveckling och verksamt inom områden såsom webbsidor, portaler och CMS-verktyg och med en förväntad omsättning för 2019 cirka 9 Mkr och positivt resultat om cirka 2 Mkr.  

Förvärvet av TotoIT är föremål för sedvanlig Due Diligence samt prisförhandling innan ett bindande avtal kan träffas mellan parterna. 

Red Reserve Entertainment kommer att genom sedvanlig marknadskommunikation informera om den fortsatta utvecklingen av denna förvärvsmöjlighet.