På grund av akut sjukdom har vi blivit tvungna att senarelägga vår rapport för första halvåret 2016 till den 31 augusti 2016. Vi beklagar det inträffade.

Kontaktperson:
Tomas Järnstål – VD Community Entertainment 0736-89 99 15, tomas@comentab.se 

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.