Senareläggning av halvårsrapport

Vi kommer att senarelägga vår halvårsrapport för 2017 till den 31 augusti 2017.