Spännande samarbete med Stockholms universitet

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet har valt att tillsammans med oss marknadsföra sina utbildningar i samband med ansökningsperioden till höstens kurser, som pågår 15 mars-15 april. Vår quiz, ”Vad kan du om naturvetenskap?”, är en central del i kampanjen, vars målgrupp främst är personer i åldern 18-24 år. Intresset för quizen har varit mycket stort, och Naturvetenskapliga fakulteten har fått in många besökare till sina utbildningssidor.

”Kampanjen har varit väldigt lyckosam hittills, och intresset för quizen har överträffat våra förväntningar. Det är ett kul sätt att marknadsföra oss och våra utbildningar på, och vi hoppas och tror att det kan bidra till att öka intresset för naturvetenskap och naturvetenskapliga utbildningar”, säger Lina Enell, informatör vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Redan 2015 inledde Naturvetenskapliga fakulteten ett samarbete med oss, då med en quiz till Levande frågelådan, ett projekt som syftar till att väcka och förstärka intresset för naturvetenskap hos mellanstadieelever, där representanter för fakulteten åker ut till skolorna för att presentera naturvetenskap på ett underhållande och engagerande sätt. Detta kommer att göras även i år, och vi är glada över att fortsatt vara en viktig del av projektet.

Vi hoppas och tror på ett samarbete med Stockholms universitet och Naturvetenskapliga fakulteten som sträcker sig långt in i framtiden, något som Community Entertainments VD Tomas Järnstål understryker i en kommentar: ”Det är oerhört inspirerande att få samarbeta med Stockholms universitet på det här sättet. Våra quizprodukter utgör ett utmärkt sätt att marknadsföra sig för alla sorters företag, men i ännu högre grad för universitet och högskolor, vars verksamhet uttryckligen handlar om utbildning och att tillägna sig och testa sina kunskaper. Stockholms universitet är en mycket viktig referenskund för oss där vi ser möjligheter till utökade samarbeten inom universitet” avslutar han.

Läs mer om kampanjen och se quizen här: http://www.science.su.se/utbildning/utbildning-p%C3%A5-grundniv%C3%A5/vad-kan-du-om-naturvetenskap/vad-kan-du-om-naturvetenskap-1.275894

Kontaktperson:
Tomas Järnstål – VD Community Entertainment 0736-89 99 15, tomas@comentab.se