Community Entertainment Svenska AB (publ) har slutfört nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 22 maj 2016, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 7 maj 2015.

Emissionen har fulltecknats och tillför därmed bolaget cirka 2 MSEK före avdrag av emissionskostnader på cirka 0,1 MSEK. Totalt tecknades emissionen till drygt 115 procent. Emissionen tecknades till 68,6 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del utan stöd av teckningsrätter.  

”Vi är oerhört glada och stolta över det stora intresse som både befintliga och nya aktieägare har visat. Det ger oss möjlighet att förstärka vår organisation, vilket inkluderar utökad teknisk kompetens inför våra kommande utvecklingsprojekt. Vi står inför en spännande expansion och jag vill därför tacka alla som har visat oss förnyat förtroende och samtidigt hälsa våra nytillkomna aktieägare mycket välkomna”, säger Tomas Järnstål, VD i Community Entertainment.

Handel i BTU (betald tecknad unit) gäller från den 10 juni 2016 tills emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Community Entertainment med 1 998 720 SEK genom emission av 333 120 aktier. Antalet utestående aktier efter emissionen uppgår till

1 998 720.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Järnstål, VD

+46 736 89 99 15

tomas@comentab.se

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.