Red Reserve Entertainment AB (publ) genomför för närvarande en företrädesmission av aktier om cirka 10,5 MSEK. Bolagets styrelse och ledning har för avsikt att teckna ca 175 000 aktier till ett värde av ca 350 Tkr, med stöd av teckningsrätter i den pågående företrädesemissionen.