Teckningsoption 2016 TO 15 förlängs till 31 januari 2017

Styrelsen beslutar att förlänga löptiden för teckningsoption 2016 TO 15 till den 31 januari 2017. Styrelsens bedömning är att förlängningen är gynnsam för bolagets aktieägare.

Kontaktperson:
Tomas Järnstål – VD Community Entertainment 0736-89 99 15, tomas@comentab.se

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.