Teckningstiden förlängs till 11 mars

  • av

Styrelsen för QP Games AB (“QP Games” eller “Bolaget”) har idag beslutat att förlänga teckningstiden för den riktade emission som Bolaget informerade om den 1 februari.

Den allt mer eskalerande händelseutvecklingen i östeuropa har omöjliggjort Bolagets slutliga förhandlingar och dialog med ett flertal intressenter. Styrelsen har av den anledningen beslutat att förlänga tiden för att delta i nyemissionen till fredagen den 11 mars. 

För mer information, villkor och anmälningshandlingar se https://qpgames.se/riktad-emission-2022/